Sky-tjenester (The Cloud) | Teknologi vi benytter

Previsna er spesialister på sky-tjenester og håndterer alt av konfigurering og administrasjon. Dagens verktøy for behandling av stordata krever en skyløsning eller installasjon av Linux. Sky-løsningene setter vi opp hos den sky-leverandør som passer best i hvert enkelt tilfelle.


Sky-tjenester

The Cloud | Sky-tjenester Skytjenester (The Cloud/Cloud computing) er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet internett.

Serverparkene kjennetegnes ved at de er laget for dynamisk skalering. Det betyr at lagring og datakraft kan tilpasses kapasitetsbehov, og kunden kan betale for det den faktisk bruker. Mange eksterne serverparker står utenfor Norges grenser. En stor utfordring for virksomhetene som bruker slike tjenester er å sørge for at avtalen med skytjeneste-leverandøren er i samsvar med norsk lovgivning og interne sikkerhetsrutiner.