Scala programmering | Teknologi vi benytter

Previsna skreddersyr løsninger til kunder som har behov for sanntidsanalyse, historikkanalyser, lagring og backup av meget store mengder data. Vi benytter verktøy, teknologier og programmeringsspråk som Hadoop HDFS, Hadoop MapReduce, Apache Spark, Apache Storm og Scala.


Scala

Scala Scala er et funksjonelt og objekt-orientert språk som kjører på JVM-en. Det er et statisk typet språk som har et mye sterkere typesystem enn Java. I tillegg har språket sterk type-inferens som betyr at en slipper å skrive typer over alt. Dette gjør at språket ser dynamisk ut, selv med en streng kompilator.

Scala benyttes i dag mye innen fagfeltet som populært kalles "Big Data". Scala har tatt mye lærdom og inspirasjon fra andre språk, funksjonell programmering fra blant annet Scheme, ML og Haskell, og objekt-orientering fra blant annet Smalltalk og Java.

En av fordelene med Scala er at det muliggjør en gradvis overgang fra tradisjonell objektorientert programmering til det funksjonelle paradigmet.