Linux | Teknologi vi benytter

Previsna er spesialister på Linux og håndterer alt av installasjon og drift. Dagens verktøy for behandling av stordata krever en skyløsning eller installasjon av Linux. Vi har lang erfaring med installasjon og drift, uansett hvilken Linux-distribusjonen det måtte gjelde.


Linux

Linux Linux er et operativsystem, basert på åpen kildekode. Beskrivelsen Linux gjelder egentlig kun for Linux-kjernen, men blir til vanlig benyttet som beskrivelse for hele Linux-distribusjoner. En Linux-distribusjon inneholder selve Linux-kjernen, flere ulike biblioteker, brukergrensesnitt, verktøy og brukerprogram fra GNU-prosjektet.

Det fins flere hundre forskjellige Linux distribusjoner, noen på kun noen få megabyte og andre på flere gigabyte. Hvilken som er best er det umulig å svare på, for det som avgjør er tilgjengelig tekniske utstyr og hva man skal benytte installasjonen til. For behandling av stordata benytter vi ofte Linux-distribusjonen Ubuntu, som vi tilpasser i henhold til bl.a sikkerhets- og skaleringsbehov.