Maritim teknologi

Previsna utvikler løsninger til kunder som har behov for sanntidsanalyse, historikkanalyser, spesialutviklede løsning med fokus på effektivisering og reduksjon av kostnader. Vi har lang erfaring innen den maritime næringen og har levert løsninger til både nasjonale og internasjonale aktører.

Kartløsninger

Kart-løsningVi leverer spesialutviklede kartløsninger i en rekke varianter, alt fra enkel løsninger til avanserte løsninger med en mengde funksjoner og muligheter.

Ved bruk av AIS-data (Automatic Identification System) har vi utviklet løsninger som har bidratt til store besparelser og optimalisering av frakt og bunkring. Gjennom kart-simuleringer har vi bidratt til løsninger som har hjulpet våre kunde med kutt i driftskostnadene og gitt dem et unikt innblikk i ofte utilgjengelige data.

Vi sitter på store mengder historiske AIS-data, og kan gjennom våre løsninger simulere og optimalisere ruter for frakt og bunkring. Modellering og visualisering i kart har gitt flere av våre kunder en unik tilgang på store mengder data i en svært enkel og oversiktlig løsning.

Analyser

Maritime analyserAnalyser med fokus på optimalisering av drift og reduksjon av kostnader er et av våre hovedfokusområder.

Den maritime næringen har store muligheter for optimalisering av drift og med hjelp fra spesialutviklede analyserverktøy kan disse optimaliseringene synliggjøres på en enkel og oversiktlig måte. Den teknologiske utvikling har bidratt sterkt til det mulighetsrommet som nå er tilstede og Previsna har den kompetanse som trengs for å nyttiggjøre seg av mulighetene.

Sensorteknologi

SensorteknologiEn annen trend som blir stadig viktigere for den maritime næringen er Tingenes internett (IoT).

Sensorteknologien utvikler seg svært raskt og trenden går mot billigere, mindre, smartere og trådløse sensorer. Sensorer er i ferd med å revolusjonere monitorering, styring og datainnsamling. Dette inkluderer blant annet fotonikk for berøringsfrie målinger og visualisering av informasjon.

Et samspill mellom ulike sensorer, styringsenheter og analytiske modeller er det vi definerer som den stÝrste verdien med implementering av tingenes internett.

Previsna bruker slik sensor-teknologi til å skape nye og innovative løsninger for norske maritime aktører. Det kan også redusere behovet for mannskap om bord dersom flere av skipets funksjoner kan måles, kontrolleres og justeres mer effektivt enten om bord på skipet eller fra land. Previsna kan planlegge, utvikle og installere slike systemer, alt etter kundens behov.